Chateau Modra

Obsah stránky je určený pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem,
že mám viac ako 18 rokov

Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť - Vinice Strekov

Tieto vinice sú súčasťou Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti a katastrálneho územia obce Strekov. Pôdne podložie je tvorené horninami neogénu (vápenaté a pieskové pôdy), ktoré sú prekryté horninami kvartéru (sprašové a hlinené pôdy).Vrchná vrstva je tvorená černozemou, pričom v celej ornici je dostatok vápenca.

Zobraziť vinicu na google maps (+48° 54' 55.26", +18° 26' 38.64")

Významným medzníkom v dejinách strekovského vinohradníctva bol príchod modranského učiteľa Michala Štetku, ktorý v medzivojnovom vysadil na strekovských kopcoch prvý väčší vinohrad. Štetka patril v tomto období medzi najvýznamnejších slovenských vinárov, pričom v Prahe dokonca prevádzkoval Modranskú vináreň, kde sa stretávala slovenská inteligencia. Na parcelách, kde kedysi vysadil svoje vinohrady, má v súčasnosti naše vinárstvo vysadené vinice v nasledovnej odrodovej štruktúre:

 • Rizling rýnsky
 • Dunaj
 • Hron
 • Nitria
 • Rimava
 • Torysa
 • Milia
 • Noria
 • Rosa
 • Rudava
 • Váh

Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Zmeniť farby

Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci