Chateau Modra

Obsah stránky je určený pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem,
že mám viac ako 18 rokov

Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Naše vinice

 • Malokarpatská vinohradnícka oblasť

  Vinice Modra

  Vinice Modra/Pezinok/Šenkvice

  Tieto vinice sú súčasťou Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Nachádzajú sa na hlinitých, hlinito-piesočnatých, piesočnatých až kamenistých pôdach, ktoré dávajú vínam rozmanitý a jedinečný charakter. Polohy s ideálnou expozíciou svahov a to južné, juho-východné svahy, zabezpečujú ideálne klimatické a poveternostné podmienky pre pestovanie a dozrievanie hrozna.

 • Južnoslovenská vinohradnícka oblasť

  Vinice Nebojsa

  Vinice Galanta

  Pri zjazde z kruhového objazdu cesty severného diaľničného obchvatu mesta Galanta sa ocitnete v prekrásnom areáli vinohradníckeho strediska Nebojsa. Toto stredisko, osadené vo višňovo-brezovom hájiku Vám ponúka možnosť prezrieť si ampelograrafickú výsadbu a skúšobnú výsadbu rezistentných alebo interšpecifických odrôd.

 • Južnoslovenská vinohradnícka oblasť

  Vinice Hubice

  Vinice Hubice

  Nachádzajú sa v Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti na území Horného Žitného Ostrova v nadmorskej výške 126 m. Rozprestierajú sa v štyroch katastralných územiach. Vinice sú na pôdach prevažne štrkovitých, prípadne štrkovito - hlinitých s nedostatkom zrážok a častými vetrami.

 • Južnoslovenská vinohradnícka oblasť

  Vinice Horná Malanta

  Vinice Strekov

  Tieto vinice sú súčasťou Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti a katastrálneho územia obce Strekov. Pôdne podložie je tvorené horninami neogénu (vápenaté a pieskové pôdy), ktoré sú prekryté horninami kvartéru (sprašové a hlinené pôdy).Vrchná vrstva je tvorená černozemou, pričom v celej ornici je dostatok vápenca.

 • Nitrianska vinohradnícka oblasť

  Vinice Horná Malanta

  Vinice Horná Malanta

  Vinice Hornej Malanty sú súčasťou Nitrianskej vinohradníckej oblasti. Rozprestierajú sa na sprašových pahorkatinách juhozápadnej časti Slovenska. Toto územie patrí do podunajskej pahorkatiny a zasahuje sem aj pohorie Tríbeč.

Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Zmeniť farby

Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci